Ørje fort

Ørje fort, eller Ørje befestningene som de også kalles, består av to fort som ligger i høyden like ved Ørje sentrum i Marker kommune i Østfold fylke. De to fortene er Ørjekollen fort (Nordre fort) og Lihammeren fort (Søndre fort).

Fortene har historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, nærmere bestemt fra 1902 som var årstallet da fortene ble anlagt. De ble bygget for å dekke mellomriksveien fra Sverige, som i dag er E18. Mellomriksveien var da den største innfartsåren fra Sverige og måtte beskyttes.  Da fortene var klare, ble de ansett som svært moderne anlegg. De var beskyttet med både skyttergraver og sperringer med piggtråd, samt hele 1300 menn.

Begge fortene ble anlagt for å stoppe svenskene i tilfelle det skulle oppstå en væpnet konflikt, og virkningsfulle var de, for svenskene anså nemlig fortene som «stormfri», som med andre ord vil si at de mente at det ville være særdeles vanskelig å okkupere dem med et infanteriangrep.

Både Ørjekollen fort og Lihammeren fort var under samme kommando. Den flotte boligen for kommandanten, samt leir for soldatene hadde beliggenhet på Ørjetun.  

Begge fortene stod frem til unionsoppløsningen i 1905, og representerer i dag en meget stor militærhistorisk betydning.

Ørjekollen fort

Ørjekollen fort er som sagt det nordre fortet av de to befestningene. Ørjekollen er delvis nedsprengt i fjellet, og fortets fire kanoner, som inkluderte to kanoner med mål 10,5 cm og to kanoner med mål 7,5 cm, samt batterigang mellom dem, var plassert bak et sterkt brystvern av fjell og betong med ca. 90 centimeters høyde.

Da fortet ble demolert i 1905 ble tunnelen murt igjen, mens løpegravene og kanonstillingene ble fylt igjen med stein. Kaponieren ble også ødelagt under demoleringen.

I løpet av de siste årene er demoleringsmassen blitt fjernet, noe som betyr at alle som besøker fortet i dag kan se både kanonstillingene og løpegravene. Restaureringsarbeidet startet i 1991 og er blitt ledet av Marker kommune og en venneforening.

Lihammeren fort

Lihammeren fort er det søndre fortet av de to befestningene. Dette fortet ligger 1 km syd for Ørjekollen fort. På den utsprengte hyllen lengst mot øst av anlegget var det plassert to Hotchkiss mitraljøser med mål 6,5 mm, samt to tunneler (en på hver side). Her fantes også to kanoner, en med mål 7,5 cm og en med mål 10,5 cm, samt ammunisjonsnisjer på hver side. Stillingene på dette fortet hadde batterigang med overdekte rom, samt kikkhull mellom dem. Området var beskyttet med piggtråd, og innenfor det beskyttede området fantes det også ammunisjonsmagasin, et skur for oppbevaring av dynamitt, samt latrine og et par brønner. Dette fortet ble også ødelagt i 1905 som en følge av Karlstad-forhandlingene. Fortets kanoner kan i dag ses på Hegra festning i Nord-Trøndelag, hvor de ble overført etter demoleringen.

Fortet er i dag fredet og eies av Forsvaret.  

Hvilke områder skulle fortene dekke?

Ørjekollen fort skulle verne et område som inkluderte mellomriksveien fra Sverige, samt Ørje bro, vassdraget og Ørje sluser, opp til Rødenessjøen nord for fortet og ned til Haldenvassdraget sør for fortet.

Lihammeren fort skulle dekke mellomriksveien fra Sverige, samt Ørje bro og vassdraget, i tillegg til området ned til Årnessundet som ligger sør for fortet.

Ta med familien til Ørje fortene

Hvis du er på besøk i området eller bor i Ørje-området, bør du ta turen til Ørje fortene. Fortene har beliggenhet vest for Ørje sluser, og i tillegg til en interessant historisk opplevelse, kan du her også nyte en fantastisk utsikt over Ørje.

Tips: Ta samtidig turen innom slusebyen Ørje, og nyt en lunsj i vakre naturomgivelser på Solstrand Terrasse som ligger ved Øymarksjøen i Ørje.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy