Kirker

Østfold har mange kirker og en rikholdig kirkekultur. Dagens kirker representerer et naturlig samlingspunkt for små lokalsamfunn, og blir også ofte brukt som kulturarenaer. Kirkene er gjerne spesielt godt egent for konserter, da de ofte har meget god akustikk.

Kirker med spor fra middelalderen

Mange av kirkene i Østfold stammer fra middelalderen. Mens noen av kirkene kan skilte med elementer og inventar fra middelalderen, er noen av kirkene også ombygde middelalderkirker.

Østfolds minner fra middelalderen består av flere kirker og ruiner, og omfatter i alt:

 • 16 steinkirker som i dag fortsatt står
 • 37-38 tidligere kirker
 • 3 kirkeruiner
 • 20 kirkegårdslokaliteter
 • 3 kjente/helende kirker
 • 2 skipsfunn
 • 1 borgruin
 • 350 Hvalertufter
 • 34 øvrige lokaliteter og funnsteder

Som vi kan se, var det altså en rik kirkekultur i Østfold også i middelalderen.

Hvaler kirke

Hvaler kirke er ifølge våre historikere en av Norges eldste kirker. Kirken har beliggenhet på Kirkeøy, og er den eneste steinkirken på Østlandet med beliggenhet i skjærgården i Østfold. I gammel tid kom mange til kirken ved hjelp av robåter, og mange måtte derfor beregne svært god tid når det var tid for gudstjeneste.

Hvaler kirke er en av Østfolds middelalderkirker, og ble trolig påbegynt en gang i løpet av perioden 1000 til 1100 e. Kristus. Hvaler kirke var eid privat helt frem til 1860, da menigheten tok over eierskapet.

Kirken ble restaurert i årene 1953 til 1956, og i den forbindelse ble det også gjort en del utgravinger. Utgravingene viste at kirken kan har vært bygd over et forhistorisk bygg, som trolig kan ha vært et gudehov.

Under utgravingene ble det også gjort flere andre spennende og interessante funn. Det ble blant annet funnet en rekke mynter fra 1100-tallet som viser oss at området var nokså tidlig ute med myntbruk. Omtrent 50% av myntene er fra årene 1202 til 1387, og mange av myntene stammer fra hansabyene nord i Tyskland og i Baltikum. Dette kan tyde på at Hvaler hadde kontakt med skipstrafikken fra disse områdene så tidlig som i senmiddelalderen. Myntene kan også ha kommet via Oslo og Tønsberg, men det får det bli opp til historikerne å forske videre på.

Hvaler kirkes inventar består av elementer fra ulike tidsepoker, som blant annet inkluderer:

 • Et alter fra ca. 1750, muligens malt av Eggert Munch
 • Prekestol fra 1620, restaurert i 1743
 • To salmetavler designet av kunstneren Sverre Johnsen fra Hvaler
 • Et kirkeorgel fra 1955 med 11 stemmer. Kirkeorgelet er bygget av orgelbyggeren J.H. Jørgensen fra Oslo
 • To flotte lysekroner i kirkens skipet gitt i gave av Andra Lyche, og en lysekrone i koret fra 1752 – en gave fra en av kirkens tidligere eiere, Andreas Schavenius.
 • En utstilling i Drengstua i Prestegården med bilder og gjenstander fra kirkens historie.

Fredrikstad domkirke

Fredrikstad domkirke er en vakker langkirke som ble bygget i 1880. Kirken het først Vestre Fredrikstad kirke, men fikk navn Fredrikstad domkirke i 1968, som var året da Borg bispedømme ble dannet og kirken ble utnevnt til domkirke.

W. Peters, Axel Revold, A. Arneberg og E. Vigeland står bak kirkens flotte interiør.

Kirken er bygget i murstein og i nygotisk stil. Kirken har 790 plasser og blir hyppig benyttet i forbindelse med en rekke konserter. Her blir det arrangert gospel- og countrykonserter, gospelfestivaler, gospelgalla, samt årlige sommerkonserter, adventskonserter og julekonserter.

I den trivelige kirken har rekke både kjente og mindre kjente nordmenn og utenlandske artister fremført sine herlige toner i nydelig felleskap.

Så sjekk ut hva som skjer i Fredrikstad domkirke. Kanskje det er et hyggelig arrangement eller en flott konsert i nærmeste fremtid som er midt i blinken for deg og familien, eller for deg og kjæresten.   

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy