Hafslund

Hafslund Hovedgård ligger vakkert til i Hafslund i Sarpsborg kommune. Stedet har en lang og interessant historie, og er også meget populært for sitt fantastiske parkområde.

Opprinnelig et krongods

Det sies at Hafslund Hovedgård opprinnelig var et krongods, dvs. en del av kongemaktens eller kronens jordeiendommer og bygninger. Fra middelalderen og frem til midten av 1600-tallet bestod en stor prosentandel av Norges faste eiendommer og bygninger av krongods. Krongodsene sørget for både bygsel- og leieinntekter, samt skatteinntekter for kongemakten.

Stedet Hafslund

Hafslund har beliggenhet ved Glomma ved Sarpsfossen og er i dag et av de største tettstedene i Sarpsborg kommune. På grunn av den svært fiskerike elva og områdets gode morenejord, har det trolig bodd fastboende folk i området så langt tilbake som for 5000 år siden. Det er også funnet 3000 år gamle helleristninger i parken ved Hafslund Gård som beviser at det har vært folk i området fra langt tilbake i tid.

Gårdsnavnet Hafslund er første gang nevnt i et brev datert fra 1344, mens selve navnet kommer fra det norrøne mannsnavnet «Hafr» og «lundr», som betyr «lund».

En flott herregård med beliggenhet på kongeveien

Hafslund Hovedgård har hatt mange flotte familier og personligheter både boende og på besøk opp gjennom tidene. Herregårdens beliggenhet ved Den frederikshaldske kongevei til Christiania og fergeleiet Sandesund, sørget for at konger, storfolk og viktige kulturelle personer benyttet Hafslund herregård som stoppested på sine reiser. For eierne av gården lå det stor ære og prestisje i å kunne innlosjere viktige personligheter mens de var på gjennomreise i området. Det lønnet seg nok ikke alltid økonomisk, men stolte ønsket de storfolket velkommen til herregården.

Flere kjente slektsnavn har stått som eiere av Hafslund herregård opp gjennom årene fra 1400-tallet, inkludert slektene Rosensværd, Blidt, Huitfeldt, Werenskiold og Elison.

Den dansk-norske politikeren, juristen og embetsmannen Marcus Gjøe Rosenkrantz, samt den russiske konsulen i Norge og kongens bankier Ernst Rohde, har også vært eiere av gården. Imidlertid slet både Rozenkrantz og Rohde med store økonomiske problemer, og begge gikk konkurs under sine eierskap av herregården i første halvdel av 1800-tallet.

Etter Rohde ble gården solgt til et felles eierskap mellom Gröditzberg, Grüning & Co., Wegner og grev Wedel, hvor Gröditzberg senere trakk seg ut av eierskapet og Wegner fikk den største eierandelen. Under dette eierskapet gikk det svært bra på Hafslund, takket være både eksport av tømmer og sagbruksdrift som ga god avkasting.

Hafslunds industrielle virksomhet

Med sin beliggenhet ved Sarpsfossen har Hafslund alltid stått sentralt i forbindelse med industriell virksomhet. I begynnelsen inkluderte dette landbruk og skogbruk med vannsager i Sarpsfossen, i tillegg til trelasthandel, og deretter elektrisitet og strøm.

Hafslund fungerte tidlig som et selvforsynt samfunn. Allerede fra siste halvdel av 1600-tallet sørget de selv for egen arbeidskraft i forbindelse med kutting av tømmer og utskiping. De hadde selvfølgelig også sine egne sager og tømmeret kom naturligvis fra egen skog.

Allerede på 1700-tallet hadde Hafslund både egen skole og fattigvesen, og i 1898 ble industriselskapet Hafslund etablert. Det som vi i dag kjenner som aksjeselskapet Hafslund har faktisk stått som eiere av Hafslund Hovedgård siden 1896 og har sørget for fornybar vannkraft siden 1899.

Brann og kulturminne

Dessverre ble bygningen rammet av brann i desember 1757, men hovedbygningen ble bygget opp igjen i løpet av årene 1758 til 1762. Imidlertid er en del av murverket fra 1600-tallet bevart.

Hovedgården har siden 1923 stolt prydet området som et fredet kulturminne.

Haslund Hovedgård i dag

I dag benytter Hafslund-konsernet hovedgården til blant annet møter og representasjoner, mens publikum kan få bli med på omvisning på sommerstid. Den flotte parken, som går under navnet «den engelske park», blir hyppig benyttet av glade turgåere.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy