Elingaard

Den innbydende og estetiske herregården Elingaard har beliggenhet i Onsøy som ligger ca. 10 km utenfor Fredrikstad sentrum. Selv om det er uvisst når gården ble bygget, er gården beskrevet og nevnt i flere kilder som stammer fra middelalderen.

I henhold til det vi kjenner til i dag, er den eldste kilden hvor Elingaard er nevnt, Den røde bok, eller Biskop Eysteins bok som den også kalles, som skal være fra ca. 1390. Denne boken var en opplysningskilde i middelalderen som inneholdt informasjon om inntekter fra kirkene og jordeiendomsforhold på Østlandet.

Kjært barn har mange navn

Elingaard, eller Elingård, har tidligere hatt navnene: Ælin, Eline og Ellinggaard.

Det sies at navnet kommer fra herregårdens beliggenhet ved vannet, som er begrunnet med at man i gammel tid benyttet ordene àl(l) for vassdrag og vin for slette eller beitemark. Det menes at det opprinnelige navnet kan være en sammensetning av disse to ordene.

Det vi kjenner til i dag er at gården het Eline fra et dokument fra 1400-tallet, og at gården het eller ble kalt Ellinggård på 1600-tallet, noe som enkelte fortsatt kaller herregården i dag.

Elingaards historie

Det er blitt gjort funn som kan spore Elingaards historie tilbake til 1300-tallet. Imidlertid er ikke bygningen like gammel. Herregården ble rammet av en brann i 1645, hvor alt av interiør, innbo, arkiver og løsøre ble totalskadd av den forferdelige brannen.

Brannen startet i kjøkkenet, hvor kansler Jens Bjelke oppbevarte sitt brev-kammer og fullstendige arkiv. Dette ble dermed noe av det første som gikk tapt i flammene. Brannen gjorde enorm skade, og alle husene innenfor vollgravene ble ødelagt av brannen.

Etter brannen ble gården bygd opp igjen. Imidlertid ble alle funksjonene på gården da samlet i ett bygg.

Ca. 100 år etter, i 1746, ble herregården igjen rammet av brann. Etter denne brannen ble dagens bygning reist, som inkluderte en hovedfløy og to sidefløyer med flotte svalganger vendt mot borggården. Imidlertid ble herregården og bygningen restaurert og modernisert da den fikk ny eier på 1800-tallet. I forbindelse med dette arbeidet, var ikke lenger svalganger på moten i den tids nye empirestil, og svalgangene ble derfor tildekket og bygget om. Det var tidligere også en hall i første etasje som ledet gjennom hele huset, men denne ble også fjernet og erstattet av innendørstrapper. I tillegg fikk presteværelset og stua i første etasje empiretapet.

Flott eierskap opp gjennom tidene

Det er som sagt ukjent når gården opprinnelig ble bygd, men ifølge herregårdens historie sies det at Jon Haftorsson, som levde engang på 1300-tallet, holdt fest etter korskurden på gården. Dette indikerer at han trolig var eier av den vakre herregården. Dette er den første eieren som vi i dag kjenner til.

Etter denne tid har det ikke vært mangel på staselige slektsnavn på den lange eierskapslisten. Vi kan blant annet nevne Olav Torsteinsson som kom fra slekten Gyldenhorn, adelsslektene Gyldenstjerne, Bjelke og Brockenhus, familien Kaas og Huitfeldt, samt den dansk-norske baronen Wilhelm Frederik Wedel Jarlsberg med flere.

Fra 1975 har Onsøy, og senere Fredrikstad kommune, vært eiere av Elingaard – til glede for oss publikum som i dag kan få oppleve herregårdens historie på nært hold.

En del av Østfoldmuseene

Vakre Elingaard er en del av Østfoldmuseene, og med et besøk her vil du virkelig få oppleve en nydelig adelig setegård. Før du kommer frem til hovedhuset, vil du spaserer gjennom gårdens flotte lindealle som fører deg fremt til borgplatået og hovedhuset som er omgitt av vollgraver.

På sommerstid er herregården åpen for publikum og det er mulig å få omvisning i hovedhuset. Flere av rommene byr på interiør fra gammel tid, mens man utenfor kan nyte en vakker hage og et nydelig kulturlandskap.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy