Byggverk

Østfold har en rekke flotte og spesielle byggverk, både med tanke på arkitektur og historie.

Halden gamle politistasjon og fengsel

Halden gamle politistasjon og fengsel pryder Torvet på Sydsiden i Halden sentrum med sin pussede teglfasade – en bygning som ble fredet av riksantikvaren i 2017. Arkitekten bak bygget var Gustav Blom Kielland. Bygget stod klart i 1863 og ble bygget som distriktsfengsel beregnet for varetektsfanger og straffedømte med kortere dommer. De innsatte var omtrent fullstendig isolerte. Bygningen ble nemlig bygget etter en fangebehandlingsmetode som går under navnet Filadelfia-modellen. Filadelfia-modellen innebar at hver fange skulle leve og arbeide i celler fullstendig isolert fra andre fanger.

Fanger med lengre dommer, måtte sone i Oslo eller Fredrikstad.

Halden gamle politistasjon og fengsel forteller en 150 år lang interessant fengselshistorie, hvor mye av den opprinnelige utformingen er bevart slik den var mens politistasjonen og fengselet var i drift.

I hovedfløyen, som vender ut mot torget, lå politiets kontorer. Fengselsfløyen lå i bakgården og bestod av to etasjer med celler sammen med en luftegård på ca. 50 kvadratmeter vendt mot Rådhusgata. Her kunne fangene nyte frisk luft en gang per dag, men riktignok var det kun en fange ute om gangen til å begynne med, i tråd med modellen som fengselet var bygget etter.

I dag kan alle øltørste glede seg over at Halden Mikrobryggeri holder til i kjelleren – og det sies at du her kan nyte byens beste øl!

Fredrikstadbrua

Fredrikstadbrua er den flotte buebroen som strekker seg over Norges lengste elv, Glomma. Den 824 meter lange broen går mellom Fredrikstad sentrum og Gamlebyen, og ble åpnet av selveste kronprins Olav den 18. august i 1957.

Hvis du har vært eller bor i Fredrikstad, har du nok kjørt over broen opptil flere ganger.

Broen er et av Fredrikstads landemerker og store stoltheter. Den er en del av riksvei 110 som går mellom Karlshus i Råde og Rakkestadsvingen i Fredrikstad.

Broen har en høyde på hele 64 meter og har 23 spenn, inkludert et hovedspenn på 196 meter.

Fredrikstadbroen ble fredet av Riksantikvaren den 17. april 2008.

Fredrikstad bibliotek

Det flotte byggverket som rommer Fredrikstad bibliotek kan skilte med historie helt tilbake til 1914 da Jubileumsfondet ble opprettet. Fondet ble opprettet på selveste 17. mai for å kunne gi Fredrikstad et godt bibliotek.

Året etter ble det vedtatt at biblioteket skulle bygges på Phønixplassen, og i 1917 ble den første grunnsteinen lagt ned av kong Haakon i forbindelse med byens 350 års jubileum. I årene 1920 til 1921 ble det arrangert en stor arkitektkonkurranse, hvor vinneren ble «Der Glommen gjør en sving» utformet av reguleringssjef August Nielsen og arkitekt Harald Sund.    

Det tok fire år før bygget stod klart. Bygningsarbeidet ble påbegynt i 1922 og i 1925 ble åpningen av kinoen feiret med åpningskonsert i byggets aula. Kinoen ble riktignok tatt i bruk allerede høsten 1924, mens biblioteket ble åpnet året etter åpningsfesten for kinoen, altså i 1926. Helt siden åpningen av biblioteket, har bygningen fungert som folkebibliotek i Fredrikstad.

Det flotte byggverket ble fredet i 1992 på grunn av dets arkitektoniske og kulturhistoriske verdi.

Bygget var også nominert til kåringen av århundrets byggverk i Norge sommeren 2005.

Svinesundbrua

Svinesundbrua er nok et av Østfolds mest kjente byggverk, og en bro som mange av oss har krysset i forbindelse med en eller annen Sverigetur. Broen representerer nemlig grensen mellom Norge og Sverige, og går fra Halden kommune i Østfold til Strömstad kommune i Västra Götalands län.

Svinesundbrua var også nominert i samme konkurranse i 2005, og stakk av med andreplassen i den store konkurransen i forbindelse med 100-års jubileet etter unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy