Basmo fort

Basmo fort, eller Basmo festning, har beliggenhet i Marker kommune i Østfold. Dette er en av fylkets flere grensefestninger som ble bygget for å forsvare vårt land mot et eventuelt angrep fra Sverige. Basmo festning var en del av de «Oplandske festnigene» som også bestod av Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum.  

Historien bak festningen

Basmo fort kan skilte med historie tilbake til slutten av 1600-tallet, da det oppstod et behov for å bygge grensefestninger ved hovedveiene fra Sverige. Etter 1600-tallets kriger ble det viktigere med bedre militær kontroll langs disse strekningene. På denne tiden gikk hovedveien fra Stockholm til Christiania (i dag Oslo) via Basmo, og det ble dermed bestemt at det skulle bygges en grensefestning på høyden mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. «Arkitekten» bak anlegget var den anerkjente festningsbyggeren og byplanleggeren Johan Caspar de Cicignon, som opprinnelig kom fra Luxemburg, men som senere ble dansk-norsk general, ingeniør og byplanlegger.

Byggeplanene ble godkjent av kong Christian V i 1683, og bygningsarbeidet begynte samme år.

Det tok imidlertid flere tiår før anlegget stod klart i sin helhet, men allerede samme år kunne det første store byggverket innvies. Dette var et høyt tårn på hele fem etasjer som ruvet 18 meter opp fra bakken. I løpet av det videre bygningsarbeidet, ble det anlagt omtrent 40 hus som hovedsakelig lå på selve festningsanlegget og nedenfor festningen.

Festningen kunne romme 100 mann, mens det var plass til 140 mann i de nedenforliggende brakkene. Imidlertid var det ekstremt fullpakket her i krisetider. Under krigen med Karl XII i 1717, var det plassert hele 1350 mann på Basmo. I forhold til antall kanoner, var Basmo utstyrt med opptil 24 kanoner på det meste.

Svært liten militær betydning og dyr i drift

Imidlertid skulle det vise seg av Basmo fikk liten militær betydning. Basmo ble aldri involvert i kamp. Faktisk ble det kun avfyrt kanonskudd herfra ved to anledninger. Den ene anledningen var avfyringen av 27 kanonskudd for å hilse Fredrik IV velkommen da kan kom på besøk i 1704. Den andre anledningen var litt mer alvorlig. Det var i 1716, da Karl XII regimenter var på retrett fra Christiania og passerte Basmo. Det ble da avfyrt 17 skudd, men ingen av skuddene nådde frem.

Dette var faktisk de eneste kanonskuddene som ble avfyrt fra festningen. Basmo fikk dermed begrenset militær betydning, og anlegget hadde også svært høye driftskostnader. Dette førte til at festningen ble nedlagt og demolert i perioden 1744 til 1745.

Etter denne tid begynte festningen og gro igjen med gress og skog, og ble forlatt, samt mer eller mindre glemt i lang, lang tid.

Basmo i dag

Imidlertid ble festningen igjen husket i nyere i tid. I 1977 ble nemlig komiteen for vern av Basmo festningen dannet. Åtte år etter, i 1985, ble festningen fredet, og i 1987 begynte restaureringsarbeidet av festningsanlegget som har pågått frem til 2016.

Tårnets to nederste etasjer står i dag klare slik de engang var bygget i naturstein. I hvelvene med beliggenhet i første etasje var det lagringsplass, og det var også her mannskapet holdt til, mens andre etasje var forbeholdt kanonene.

 

I dag er vedlikeholdsarbeidet overtatt av Marker kommune, og overleveringen i 2016 ble markert med samling på Basmo festning. Dagen ble markert med både Slusebrass og Fredriksten artillerikompani, sang og musikk av Riiser og Hansen, minnehistorier fra Basmos historie og soldatliv på Kal XIIs tid, samt salg av kaffe og kaker.  

En flott dagstur

Fra parkeringsplassen er det en kort rusletur opp til festningen. Turen passer for alle aldre og det er også trapper ned til festningsrommet. Bli med på en reise tilbake i historien og nyt samtidig den flotte utsikten over området.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy