Arkeologi

I Østfold er det funnet en rekke historiske og arkeologiske skatter fra lang, langt tilbake i tid, som blant annet inkluderer arabiske sølvmynter, samt gjenstander og byggverk fra vikingtiden.  

Funnene er blitt gjort av både privatpersoner som er ute med metalldetektorer på eget initiativ og arkeologer med mange års erfaring.

Arkeologene roser gjerne privatpersoner som synes det er gøy å søke etter gjemte gjenstander. Det kan ligge mye gjemt under jorden som vi ellers aldri hadde fått kjennskap til uten ivrige «hobby-arkeologer».

Hva er egentlig en arkeolog og arkeologi?

Arkeologi er et stort fagfelt som omfatter en rekke disipliner og fagområder.

Men generelt sett innen fagfeltet arkeologi vil vi finne arkeologer, som er en betegnelse på en person som gjør arkeologiske utgravinger. Imidlertid kan en arkeolog også gjøre registreringer av funnene og analysere dem. Arkeologene analyserer funnene for å finne hvilken tidsperiode funnene kan være fra og hvilken sammenheng de kan ha ut fra tidligere funn som er gjort.

Enkelte har negative erfaringer og synspunkter i forbindelse med arkeologi. Det kan være at prosjekter blir stoppet fordi det er funnet noe interessant under bakken i forbindelse med utbygging av en tomt eller i forbindelse med veibygging. Ja, hvor ofte har man ikke hørt noe si: «her kommer de med teskjeene sine og skal grave i jorda igjen – det er jo bare tull, vi vet jo alle at det har bodd mennesker her før oss …»

Imidlertid er arkeologi et viktig fag og spiller en viktig rolle for at vi skal kunne forstå den verden vi lever i og vår verdens forhistorie. Vi kan få viktig informasjon fra arkeologiske funn, som for eksempel hvordan menneskene levde og ernærte seg i en viss tidsalder, hvordan helsetilstanden var osv.

Funn under utbyggingen av Østfoldbanen

Under utbyggingen av Østfoldbanen i 2016 ble det gjort noen spennende funn under et jorde i Rygge. Arkeologene kom straks på plass og kunne skilte med flere storslagne funn. Etter nøye arkeologiske utgravinger, fant forskerne spor etter hele fem husplasser med stolpehull og ildsteder fra flere langhus. Under utgravingene fant arkeologene også en romersk mynt som trolig stammer fra år 78 med avbildning av keiser Vespasian. Hvis antakelsene er korrekte, er dette den eldste mynten som noensinne er funnet i Norge.

Nye arkeologiske funn i Østfold kan stamme fra en by fra jernalderen

Under utgravinger på et jorde ved Dilling stasjon i Rygge, i regi av arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo, ble det sommeren 2017 funnet omlag ti bygninger og ti graver fra trolig samme tidsperiode.

I gravene fant arkeologene rester av trekull og brente bein, og det spekuleres i om funnene er fra en by fra jernalderen. Imidlertid er det for tidlig å si med sikkerhet når funnene stammer fra, det får man først vite til neste år når svarene på analysene er klare.

Hvis funnene stemmer med spekulasjonene, vil dette være den andre byen fra jernalderen som er funnet i Norge.

Arabiske sølvmynter funnet i Halden

I 2012 ble det gjort enda et spennende funn i Østfold, denne gang av en privatperson som var ute med metalldetektoren sin. Østfoldingen var ute og søkte på et jorde ved Rokke i Halden. Til hans store overraskelse fant han faktisk to historiske mynter som lå gjemt med ca. en kilometers avstand. Myntene viste seg å være arabiske sølvmynter, såkalte kufiske dirhemer, fra 7-800-tallet, dvs. fra tidlig norsk vikingtid.   

Det er uvisst hvordan myntene er kommet til Norge. Men vi vet at vikingene var i Arabia, dog trolig på et senere tidspunkt. Imidlertid kan myntene ha kommet via andre folk til Norge, ettersom mynter gjerne ble benyttet i byttehandler. Kanskje flere funn i fremtiden kan gi oss svar.

© 2019: Turtips.net | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Privacy Policy